PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

W sprawie realizacji zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą 'Przebudowa (adaptacja) części stanu surowego budynku przychodni medycznej na Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pszczółkach'. Protokol_otwarcia_ofert_ZOL_12052010 (1)  

Facebook
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Instagram