LEKARZE SPECJALIŚCI

Specjalista neurologopeda zajmuje się leczeniem zaburzeń mowy, wynikających ze schorzeń neurologicznych. Prowadzi terapie zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, przy czym terapia prowadzona jest w oparciu o indywidualny program w zakresie:

  • wad wymowy;
  • zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym u dorosłych np. po udarach mózgu, wypadkach komunikacyjnych (afazja, dysartria);
  • zaburzeń mowy i komunikacji;
  • zaburzeń rozwojowych i neurologicznych u dzieci;
  • specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).

Konsultacje:
Wtorek, czwartek od 16.00, piątek od godz. 12.00.
Czas trwania 45 minut.
Dorota Kaiser-Corlito – neurologopeda/logopeda/pedagog.

Więcej informacji udziela rejestracja pod nr tel. 58 501 01 00, 58 501 01 01.