LEKARZE SPECJALIŚCI

Lekarz psychiatra diagnozuje i leczy choroby i zaburzenia psychiczne. Pomaga poradzić sobie nie tylko z ich objawami, ale i dociera do przyczyn. Psychiatria jest dziedziną medycyny, a psychiatrzy mogą stosować leczenie farmakologiczne i wypisywać recepty na leki.

Z jakim dolegliwościami można się udać do psychiatry?

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu psychiatra wdroży właściwe leczenie. Wśród chorób leczonych przez specjalistów w dziedzinie psychiatrii znajdują się:

 • depresja;
 • zaburzenia psychiczne (kiedy występują urojenia, omamy, zaburzenia świadomości);
 • zaburzenia emocjonalne;
 • zaburzenia osobowości;
 • choroba afektywna dwubiegunowa;
 • nerwice;
 • schizofrenia;
 • uzależnienia;
 • anoreksja;
 • bulimia;
 • psychoza;
 • zespół stresu pourazowego;
 • choroby zawodowe;
 • mania;
 • zaburzenia koncentracji i pamięci;
 • syndrom DDA;
 • myśli i skłonności samobójcze.

Przebieg wizyty:

Pierwsze spotkanie jest po prostu rozmową-wywiadem, który psychiatra przeprowadza z pacjentem. Lekarz może zapytać o relacje z rodzicami w dzieciństwie i okresie dojrzewania, przebieg edukacji, pierwsze miłości. Będzie chciał również wiedzieć, jak wygląda fizyczny stan zdrowia pacjenta: czy nie dolega mu bezsenność, jak jest z jego apetytem czy w przeszłości doświadczył zaburzeń neurologicznych. Psychiatra zwróci też uwagę na zdolność koncentracji pacjenta, na to, czy nie występują u niego zaburzenia pamięci, uwagi. Będzie chciał również wiedzieć, czy pacjent ma myśli samobójcze, a przede wszystkim – jak czuje się w danym momencie życia, co go konkretnie sprowadziło do lekarza. Rozmowa przebiega w spokojnej atmosferze, psychiatra może na jej podstawie zlecić wykonanie testów psychologicznych, badań laboratoryjnych czy konsultację neurologiczną.

Proces leczenia:

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i badań psychiatra może przepisać właściwe dla danego pacjenta leki. Poinformuje, jak je dozować, jakie jest ich działanie, jak wpłyną na leczenie konkretnej osoby. Z leczeniem farmakologicznym związana jest konieczność odbywania regularnych wizyt, mających na celu ocenę działania leku, omówienie bieżących wydarzeń w życiu pacjenta i ich wpływu na jego stan psychiczny, a także, w wypadku wystąpienia takiej potrzeby, zmniejszenie bądź zwiększenie dawki przyjmowanego leku lub jego zmianę. Leczenie farmakologiczne może trwać kilka miesięcy (i tak się najczęściej zdarza) lub kilka lat. Po jego zakończeniu pacjent może przychodzić na wizyty kontrolne do swojego psychiatry.

Konsultacje prowadzi Dagmara Tuniewicz-Woźny

Pierwsza konsultacja 200 zł, kolejna 150 zł