Elektromiografia (EMG)

Elektromiografia (EMG) to badanie elektrofizjologiczne, którego celem jest ocena funkcji mięśni i nerwów. W związku z tym EMG jest pomocne w diagnozowaniu wielu chorób neurologicznych i układu mięśniowego.

Wskazania i przeciwwskazania do wykonania badania:

Badanie można wykorzystać w celu rozpoznania np. dystrofii mięśniowych, stwardnienia bocznego zanikowego czy rdzeniowego zaniku mięśni. EMG jest stosowane także w celu diagnozy chorób, w przebiegu których doszło do uszkodzenia nerwów na skutek ich ucisku (np. zespół cieśni nadgarstka, zespół cieśni kanału stępu), jak również chorób złącza nerwowo-mięśniowego, np. miastenii.

Wskazaniem do wykonania EMG są objawy nieprawidłowego funkcjonowania nerwów obwodowych i mięśni, a zwłaszcza zespoły korzeniowe-szyjne i lędźwiowo-krzyżowe (rwa barkowa, rwa kulszowa), zespoły sztywności o różnej etiologii, a także nadmierne nieprawidłowe napięcie w przebiegu chorób układu nerwowego (spastyczność). Uszkodzenia poszczególnych mięśni w skutek urazu lub kontuzji także są wskazaniem do wykonania badania.

Przeciwwskazaniami do wykonania badania elektromiograficznego są wszczepiony elektryczny rozrusznik serca, elementy metalowe w sercu (np. sztuczna zastawka) lub w badanej okolicy ciała.

Przygotowanie do badania:

W dniu badania należy umyć badaną część ciała. Przeciwwskazane jest używanie kremów, maści lub balsamów na skórę, w okolicy, gdzie będzie wykonywane badanie. Bezpośrednio przed badaniem należy poinformować lekarza o aktualnie przyjmowanych lekach.

Cennik:

1 Konsultacja neurologiczna 150,00zł
2 Mononeuropatie (zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, nerw strzałkowy, nerw promieniowy itd.) – za 1 kończynę 150,00zł
3 Mononeuropatie (zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, nerw strzałkowy, nerw promieniowy itd.) – za 2 kończyny 225,00zł
4 Polineuropatia 350,0zł
5 Splot barkowy 350,00zł
6 Próba miasteniczna 150,00zł
7 Próba ischemiczna (tężyczkowa) 150,00zł
8 Inne badania – 1 nerw, mięsień 70,00zł