PROGRAMY ZDROWOTNE

Podejmij wyzwanie i weź udział w bezpłatnym programie walki z nadwagą.
Efektywne odchudzanie to prawdziwa sztuka… z naszymi specjalistami będzie to proces przemyślany i skuteczny.

Zgodnie z uchwałą Nr 190/620/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 23 maja 2018 r. zostaliśmy realizatorami programu polityki zdrowotnej pn. Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie” na lata 2018-2020.

Kryteria udziału:
• mieszkańcy powiatu tczewskiego
• dzieci oraz dorośli w wieku aktywności zawodowej
• ze wskaźnikiem BMI powyżej 30 kg/m2

Liczba niezbędnych porad odpowiednio dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa i odstępy między kolejnymi wizytami uzależnione będą od indywidualnych potrzeb osoby objętej terapią otyłości.

Szacunkowo przyjmuje się, że osoba zakwalifikowana do terapii otyłości objęta będzie wsparciem dietetyczno-fizjoterapeutyczno-psychologicznym przez okres pięciu miesięcy i w tym czasie skorzysta z czterech porad dietetyka, trzech porad fizjoterapeuty oraz dwóch porad psychologa, jednakże na wniosek osób udzielających wsparcia, ze względu na indywidualne potrzeby osób objętych terapią otyłości, okres prowadzonej terapii  będzie mógł być wydłużony do jednego roku.

Punkty wsparcia terapeutycznego zlokalizowane są w: Tczewie, Gniewie, Pelplinie oraz Swarożynie.

Zapisy na terapię otyłości:
e-mail: marketing@zozmedical.pl
telefon:
728 401 145

Program realizowany jest ze środków Powiatu Tczewskiego, Gminy Pelplin, Gminy Subkowy oraz Gminy Gniew.

Program zakończony.

Seniorze, zaszczep się bezpłatnie przeciwko pneumokokom!

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 65 lat, zameldowane na terenie powiatu tczewskiego, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka  – grupa ryzyka w Programie oznacza grupę chorób: przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych.

Kryteria włączenia pacjentów do programu:

  • Pacjenci w wieku od 65 roku życia;
  • Zameldowani na terenie powiatu tczewskiego;
  • Pacjent znajdujący się w grupie ryzyka;
  • Zakwalifikowanie pacjenta do szczepienia przez lekarza;

Kryterium wykluczające:

  • przeciwwskazania lekarskie do wykonania szczepienia

Pacjent  zgłaszający się na szczepienie zobowiązany będzie do przedstawienia:

  • dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek oraz poświadczenia miejsca zameldowania;
  • zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka lub inną dokumentację na podstawie której będzie można potwierdzić przynależność do grupy ryzyka;

Uwaga:
W przypadku nieskutecznej rekrutacji uczestników do udziału w Programie we wskazanej grupie ryzyka, możliwe jest włączenie do programu osób w wieku 65+ z innych grup ryzyka, dla których szczepienia przeciw pneumokokom są zalecane!

Rejestracja:
Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr telefonu: 58 501 01 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00