PROGRAMY ZDROWOTNE

Regionalny program polityki zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka – 2019
Seniorze, zaszczep się bezpłatnie przeciwko pneumokokom!

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 65 lat, zameldowane na terenie powiatu tczewskiego, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka – grupa ryzyka w Programie oznacza grupę chorób: przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych.

Kryteria włączenia pacjentów do programu:

  • Pacjenci w wieku od 65 roku życia;
  • Zameldowani na terenie województwa pomorskiego;
  • Pacjent znajdujący się w grupie ryzyka;
  • Zakwalifikowanie pacjenta do szczepienia przez lekarza;

Kryterium wykluczające:

  • przeciwwskazania lekarskie do wykonania szczepienia

Pacjent zgłaszający się na szczepienie zobowiązany będzie do przedstawienia:

  • dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek oraz poświadczenia miejsca zameldowania;
  • zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka lub inną dokumentację na podstawie której będzie można potwierdzić przynależność do grupy ryzyka;

Uwaga:
W przypadku nieskutecznej rekrutacji uczestników do udziału w Programie we wskazanej grupie ryzyka, możliwe jest włączenie do programu osób w wieku 65+ z innych grup ryzyka, dla których szczepienia przeciw pneumokokom są zalecane!

Przychodnie Medical Medycyna w których szczepimy:

– TCZEW, UL. WOJSKA POLSKIEGO 5A       TEL 58 501 01 01

– PELPLIN, UL. DWORCOWA 7                     TEL 58 536 40 00

– GNIEW, UL. WITOSA 10                              TEL 58 535 22 38

– SUCHY DĄB, UL. GDAŃSKA 32                  TEL 58 682 86 16

– PRZYWIDZ, CISOWA 4                                 TEL 58 682 51 15

– PSZCZÓŁKI, UL. SPORTOWA 1B               TEL 58 682 91 55

 

Podejmij wyzwanie i weź udział w bezpłatnym programie walki z nadwagą.
Efektywne odchudzanie to prawdziwa sztuka… z naszymi specjalistami będzie to proces przemyślany i skuteczny.

Zgodnie z uchwałą Nr 190/620/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 23 maja 2018 r. zostaliśmy realizatorami programu polityki zdrowotnej pn. Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie” na lata 2018-2020.

Kryteria udziału:
• mieszkańcy powiatu tczewskiego
• dzieci oraz dorośli w wieku aktywności zawodowej
• ze wskaźnikiem BMI powyżej 30 kg/m2

Liczba niezbędnych porad odpowiednio dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa i odstępy między kolejnymi wizytami uzależnione będą od indywidualnych potrzeb osoby objętej terapią otyłości.

Szacunkowo przyjmuje się, że osoba zakwalifikowana do terapii otyłości objęta będzie wsparciem dietetyczno-fizjoterapeutyczno-psychologicznym przez okres pięciu miesięcy i w tym czasie skorzysta z czterech porad dietetyka, trzech porad fizjoterapeuty oraz dwóch porad psychologa, jednakże na wniosek osób udzielających wsparcia, ze względu na indywidualne potrzeby osób objętych terapią otyłości, okres prowadzonej terapii  będzie mógł być wydłużony do jednego roku.

Punkty wsparcia terapeutycznego zlokalizowane są w: Tczewie, Gniewie, Pelplinie oraz Swarożynie.

Zapisy na terapię otyłości:
e-mail: marketing@zozmedical.pl
telefon:
728 401 145

Program realizowany jest ze środków Powiatu Tczewskiego, Gminy Pelplin, Gminy Subkowy oraz Gminy Gniew.

 

 

Przystanek Mama jest projektem mającym na celu zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej oraz wzrost wczesnego wykrywania depresji poporodowej u kobiet.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej oraz wzrost wczesnego wykrywania depresji poporodowej u kobiet, poprzez realizację Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej na terenie trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Cele szczegółowe Projektu:
-zwiększenie wiedzy o profilaktyce depresji poporodowej wśród pracowników medycznych ze szczególnym uwzględnieniem położnych, pielęgniarek i lekarzy (POZ) oraz personelu medycznego szpitali biorących udział w Projekcie,
-zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości grupy docelowej ( kobiet) projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów depresji poporodowej
-zwiększenie dostępu do specjalistów (psychologów) i badań przesiewowych
-zwiększenie świadomości i profilaktyki, w kierunku stwarzania warunków dla określonych zachowań (środki profilaktyczne, konsultacje psychologiczne) wśród osób w wieku aktywności zawodowej.
Kluczowym elementem projektu jest wczesne rozpoznanie depresji poporodowej dzięki udziałowi w Projekcie, u przynajmniej 15 % kobiet. W ramach projektu zakłada się, iż zostanie wypełnionych 360 000 formularzy Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej przez kobiety w okresie poporodowym oraz zostanie przeprowadzonych 2250 konsultacji psychologicznych dla 750 kobiet (dla każdej maksymalnie 3) z terenu województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.

Zapraszamy do śledzenia

https://przystanekmama.copernicus.gda.pl/

https://www.instagram.com/przystanek_mama/

https://www.facebook.com/PrzystanekMAMA/