PROJEKTY

PRZEBUDOWA ORAZ DOPOSAŻENIE OŚRODKA ZDROWIA W MIEJSCOWOŚCI TURZE CELEM POPRAWY DOSTĘPU I JAKOŚCI PODSTAWOWYCH USŁUG MEDYCZNYCH

PRZEDMIOT PROJEKTU: 1. Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Turze; 2. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do diagnostyki, który bedzie wykorzystywany do badań medycznych; 3. Przeprowadzenie szkolenia dot. podniesienia kwalifikacji w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego dla 3 pracowników Ośrodka; 4. Przeprowadzenie akcji promocyjnej polegającej

2 kwietnia 2017|

BUDOWA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO DLA OSÓB DOROSŁYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM REALIZOWANA PRZEZ ZOZ MEDICAL SP. Z O.O. W TURZE

PRZEDMIOT PROJEKTU: Przebudowa (adaptacja) części stanu surowego budynku przychodni medycznej na Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Pszczółkach- adaptacja (przebudowa) stanu surowego części budynku przychodni zdrowia jest konieczna do uruchomienia ZOL-u dla pacjentów dorosłych, który musi spełniać warunki określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia

2 kwietnia 2017|
Facebook
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Instagram