Usługi medyczne

Specjalistyczne świadczenia zdrowotne realizowane w poradni rehabilitacyjnej lub w sytuacjach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta, obejmująca swoim zakresem badanie lekarskie, ocenę ogólnego stanu zdrowia, ustalenie programu usprawniania/cyklu zabiegów rehabilitacyjnych, wypisanie skierowań na konsultację i badania dodatkowe, wypisanie recept, wystawianie wniosków na sprzęt ortopedyczny.

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz wystawiając skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub bezpośrednio do gabinetu rehabilitacyjnego podaje rozpoznanie jednostki chorobowej i określa dysfunkcję narządu ruchu, deficyt neurologiczny lub inną przyczynę kierowania na rehabilitację.

W przypadku skierowania pacjenta na fizjoterapię przez lekarza innego niż lekarz ze specjalizacją z:

 • rehabilitacji medycznej,
 • balneoklimatologii i medycyny fizykalnej,
 • ortopedii,
 • chirurgii ogólnej,
 • reumatologii

magister rehabilitacji/fizjoterapii lub magister wychowania fizycznego, posiadający specjalizację II ° z zakresu rehabilitacji ruchowej przeprowadza badanie czynnościowe narządu ruchu i ustala program rehabilitacji, o czym powiadamia lekarza kierującego, dokonując pisemnego uzasadnienia. Lekarze specjaliści mogą kierować na zakres zabiegów rehabilitacyjnych zgodny z profilem swej działalności, np. kardiolog – w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, neurolog – w zakresie rehabilitacji neurologicznej.

Pracownia fizykoterapii– Galwanizacja, jonoforeza, prądy TENS, prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, elektrostymulacja, prądy Traberta, laser, lampa sollux, ultradźwięki, magnetoterapia, terapuls.

Pracownia kinezyterapii– Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej. W skład kinezyterapii wchodzą: gimnastyka ogólnousprawniająca i lecznicza, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia czynne, ćwiczenia czynne z oporem, ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia równoważne.

Pracowania hydroterapii– Kąpiele wirowe kończyn górnych i kończyn dolnych.

Pracownia krioterapii– Krioterapia miejscowa polega na przyłożeniu przy pomocy specjalnego aplikatora bardzo niskiej temperatury, która dostarczana jest do miejsca zmienionego chorobowo. Zabieg zamrażania i rozmrażania powtarza się w jednym cyklu kilkakrotnie.

Krioterapię można stosować m.in. w takich przypadkach jak:

 • zapalenia stawów;
 • zmiany zapalne stawów o podłożu metabolicznym;
 • przewlekłe zapalenie kręgosłupa szyjnego;
 • zespół bolesnego barku;
 • zapalenie okołostawowe ścięgien, torebki stawowej i mięśni;
 • zespół fibromialgii (choroby reumatyczne tkanek miękkich);
 • zwichnięcie i skręcenie urazowe stawów;
 • uszkodzenie łąkotki;
 • naderwanie ścięgien i mięśni;
 • zwalczanie przewlekłego i patologicznego bólu (metoda zachowawcza);
 • zwalczanie odruchowej i ośrodkowej spastyczności mięśni w procesie rehabilitacji neurologicznej;
 • ostre i zadawnione urazy sportowe i pooperacyjne;

oraz dla odnowy biologicznej

 • u przemęczonych fizycznie i psychicznie osób dorosłych;
 • u sportowców wyczynowych;
 • zespoły bólu mięśniowo-powięziowego;

Pracownia masażu leczniczego – Jest to masaż oparty na technikach masażu klasycznego. Jednak sformułowanie „masaż leczniczy” odnosi się do formy zabiegu, który ma na celu leczenie pewnych zaburzeń organizmu poprzez zabiegi manualne, poprzez mechaniczne oddziaływanie na skórę i tkanki położone bezpośrednio pod jej powierzchnią oraz na części ciała i organy położone głębiej. To mechaniczne oddziaływanie polega głównie na wykonywaniu określonych ruchów, chwytów i technik, mających na celu wywołanie efektu leczniczego, np.: likwidacja przykurczów i bóli mięśniowych.

Przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.

Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala w gabinecie/zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ, termin wizyty fizjoterapeutycznej w domu, porady, zabiegów.

Każda placówka realizująca świadczenia rehabilitacyjne w ramach umowy z NFZ ma obowiązek świadczenia wizyt domowych.

Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W jej trakcie wykonywanych jest do pięciu zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Skierowanie do poradni specjalistycznej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz POZ/lekarz rodzinny lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej albo szpitala, który ma kontrakt z NFZ.

Może ono mieć dwojaki charakter: konsultacyjny, bądź z prośbą o objęcie leczeniem stałym. Porada o charakterze konsultacyjnym ma miejsce wówczas, gdy specjalista wyda opinię o stanie zdrowia pacjenta oraz wskaże dalszy tok leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. W tym wypadku skierowanie jest wystawiane jednorazowo, a pacjent wraca na leczenie do lekarza kierującego.

Natomiast jeśli lekarz specjalista w czasie wizyty uzna, że pacjent wymaga opieki specjalistycznej – pisemnie informuje lekarza kierującego o objęciu stałym leczeniem pacjenta bez określenia liczby porad.

W przypadku objęcia świadczeniobiorcy stałą opieką specjalistyczną skierowanie zachowuje swoją ważność aż do czasu podjęcia decyzji przez specjalistę o zakończeniu leczenia schorzenia będącego przyczyną wystawienia skierowania.

Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osób trzecich.

Z wyjątkiem stanów nagłych, wymagających porady lekarskiej w dniu zgłoszenia, w przypadku „stanów stabilnych” poradnia specjalistyczna zobowiązana jest do wyznaczenia terminu przyjęcia i wpisania świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.

W ,,przypadku pilnym”, tzn. jeśli placówka medyczna uzna, że istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia się stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia pacjenta umieszcza się na liście oczekujących przed pacjentami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej ,,przypadek stabilny”. O kwalifikacji skierowania do kategorii „pilne” decyduje lekarz kierujący. W poradni specjalistycznej podstawę do „pilnego” przyjęcia pacjenta może zweryfikować wyłącznie lekarz specjalista.

Pacjentów, którzy wymagają okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia, przyjmuje się w celu udzielenia tego świadczenia zgodnie z planem leczenia.

Podstawowe zadania poradni neurologicznej:

1) prewencja i wczesne wykrywanie chorób układu nerwowego,
2) świadczenia konsultacyjne, diagnostyka i leczenie pacjentów w szczególności z:
a) nowotworami mózgu, rdzenia, nerwów obwodowych,
b) profilaktyka i leczenie chorób naczyniowych
c) zespoły otępienne i choroby zwyrodnieniowe CSN,
d) padaczki,
e) bóle głowy,
f) bóle kręgo-pochodne,
g) urazy czaszkowo-mózgowe,
3) czynne poradnictwo w stosunku do wybranych grup chorych,
4) kwalifikowanie i kierowanie chorych do zakładów leczniczych,
5) opieka poszpitalna w stosunku do chorych z chorobami układu nerwowego,
6) kierowanie chorych na leczenie szpitalne,
7) orzekanie o stanie zdrowia pacjentów,
8) prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób staranny i zgodny z obowiązującymi przepisami,
9) promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych

1. WSKAZANIA

 • bóle krzyża, bóle grzbietu;
 • dyskopatia kręgosłupa lędźwiowego, szyjnego;
 • zespoły rwy kulszowej, udowej, szyjnej;
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa;
 • bóle głowy kręgopochodne;

2. PRZECIWWSKAZANIA

 • choroba nowotworowa;
 • implant kręgosłupa;
 • zaawansowana osteoporoza;
 • zespół tętnic kręgowych;
 • kręgozmyk;
 • choroby zapalne kręgosłupa : reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa;
 • złamania;

KONSULTACJE – lek. med. Małgorzata Krac, specjalista medycyny rodzinnej, certyfikowany terapeuta metody McKenziego.

* Możliwość zakupu na wizycie półwałków lędźwiowych;
* Wizyty w czwartki, piątki w godzinach popołudniowych, rejestracja telefoniczna – do uzgodnienia;
* telefon do rejestracji 58 531 13 16.

Koszty wizyty pierwszorazowej 150,00 zł., kontrolnej 75,00 zł.

NA WIZYTĘ NALEŻY ZABRAĆ BADANIA OBRAZOWE, KARTY INFORMACYJNE Z LECZENIA NEUROCHIRURGICZNEGO, ORTOPEDYCZNEGO itp.

Endermologia – jedna z najbardziej poszukiwanych i najlepiej rozpoznawalnych metod walki z cellulitem i kształtowania sylwetki. Jedyna, naturalna, nieinwazyjna i skuteczna metoda oddziałująca na lokalne otłuszczenia oporne na dietę i gimnastykę!

Endermologie® to unikalna metoda leczenia tkanki łącznej opracowana przez francuską firmę LPG® w 1986r. Jest to wszechstronna, całkowicie naturalna i nieinwazyjna metoda modelowania sylwetki, zwalczania cellulitu i liftingu twarzy. Ma szerokie zastosowanie estetyczne, terapeutyczne i sportowe. Specjalna technika Roll® i Lift® wykorzystywana w tych zabiegach jest chroniona patentem, dlatego może być wykonywana wyłącznie oryginalnymi urządzeniami LPG®. Zabiegi na ciało – Lipomassage™.

Masaż tkanki wykonywany jest przy pomocy specjalnej głowicy, wyposażonej w dwie niezależnie napędzane rolki, które mogą zbliżać się do siebie, obracać z regulowaną prędkością w tych samych lub przeciwnych kierunkach wspomaganych podciśnieniem. Umożliwia to uzyskanie szeregu typów fałdów skóry o różnej głębokości i grubości, dzięki czemu precyzyjnie osiąga się założone cele zabiegu. Działanie tych głowic powoduje zjawisko mechanotransdukcji.

Endermologie® zapewnia znakomite efekty w przypadku otłuszczeń, które są oporne na działanie diety i gimnastyki. Mechaniczna stymulacja tkanki tłuszczowej prowadzi do ożywienia metabolicznego nieaktywnej tkanki tłuszczowej, uaktywnienia jej metabolizmu i stymulacji uwalniania tłuszczu. Zbita i stwardniała tkanka, która skupia komórki tłuszczowe ulega zmiękczeniu, co pozwala uwolnić i usunąć zlokalizowany i oporny na dietę i gimnastykę tłuszcz. Ponadto fibroblasty stymulują produkcję kolagenu i elastyny, co wzmacnia, napina i tonizuje skórę, a jednocześnie modeluje sylwetkę.

Średnio jeden zabieg trwa 35 minut, najczęściej wykonuje się serię co najmniej sześciu zabiegów.

ZABIEGI ESTETYCZNE

 • wyszczuplanie
 • modelowanie sylwetki
 • likwidowanie cellulitu
 • poprawa elastyczności skóry
 • relaks i rozluźnienie napięcia mięśni

ZABIEGI TERAPEUTYCZNE

 • drenaż limfatyczny
 • usuwanie bólów mięśni i objawów zmęczenia
 • fibromialgia
 • regeneracja i poprawa elastyczności tkanki blizn
 • likwidowanie stanów zapalnych
 • zmiękczanie mięśni w przypadku zwłóknień
 • likwidowanie obrzęków
 • poprawa wydolności żylnych
 • regeneracja po operacjach plastycznych i liposukcji

ZABIEGI SPORTOWE

 • przygotowanie mięśni do wysiłku
 • usuwanie bólów mięśni
 • likwidowanie obrzęków i uszkodzeń wiązadeł i ścięgien

Gwarantowana skuteczność!

 • Sekret najwyższej skuteczności Endermologie to połączenie oddziaływania pracy rolek, z których każda ma bardzo ściśle określony cel (wyszczuplanie, ujędrnianie, modelowanie, wygładzanie) z wyjątkowo dokładnym określeniem obszarów, które wymagają korekty. Dzięki precyzyjnemu określeniu zabiegu i całkowitej koncentracji podczas masażu tych obszarów (np. fałdy tłuszczowe na brzuchu) rezultaty zabiegów i zadowolenie klientów osiąga się najszybciej.
 • Po ponad 20 latach rozwoju, dzięki dogłębnemu poznaniu zjawiska lipolizy specjaliści LPG opracowali zaawansowane protokoły zabiegowe zwiększające znacznie precyzję Endermologie. Obecnie rezultaty zabiegów uzyskuje się znacznie szybciej . Jest to efekt ulepszenia diagnozy i analizy tkanki tłuszczowej.
 • Skuteczność Endermologie® została potwierdzona naukowo przez szereg badań i testów przeprowadzanych na całym świecie. Zostały one udostępnione na stronie www.cosire-lpg.com.

Zabiegi wykonuje mgr fizjoterapii Gabriela Lorkowska.
Jesteś zainteresowany kuracją, zastanawiasz się nad wskazaną ilością zabiegów w Twoim przypadku?
Skontaktuj się z nami 58 501 01 01 lub 58 501 01 00.

Folder BTL

Ból nie pozwala Ci normalnie funkcjonować?
Stosowane do tej pory terapie nie dają wystarczających efektów?
Zażywasz dużo leków przeciwbólowych?

Wypróbuj terapię falami uderzeniowymi BTL-SWT, dzięki której być może unikniesz operacji. To skuteczna pomoc w walce z bólem.

Gdy pojawia się ból szukamy sposobów, by się go jak najszybciej pozbyć. Czasami pomaga działanie doraźne. Jednak, jeżeli ból jest długotrwały, powracający lub tak silny, że uniemożliwia codzienne funkcjonowanie – nie można go ignorować.

Uporczywy ból jest sygnałem, że coś w naszym organizmie zaczyna szwankować. Im wcześniej zaczniemy działać, tym większe mamy szanse na szybki powrót do zdrowia. Od czego zacząć? Od poznania przyczyny.

Pomoże nam w tym szczegółowa diagnostyka obrazowa i konsultacja lekarza specjalisty. W przypadku schorzeń narządu ruchu należy udać się do lekarza ortopedy lub specjalisty rehabilitacji medycznej, który zaproponuje nam indywidualny program terapii. Zwykle w pierwszej kolejności stosowane jest leczenie zachowawcze – nieinwazyjne i niewymagające pobytu w szpitalu. Może to być: farmakoterapia, fizjoterapia, a także zmiany w stylu życia.

Jeżeli efekty tych działań okażą się niewystarczające, ratunkiem może być terapia falami uderzeniowymi BTL-SWT.

Terapia falami uderzeniowymi – jak to działa?

Fale uderzeniowe są falami akustycznymi przenoszącymi energię w bolące miejsce.

Proces leczenia i regeneracji ścięgien i tkanki miękkiej następuje dzięki:

 • Poprawie metabolizmu i mikrocyrkulacji
 • Zmniejszeniu napięcia mięśni i zahamowaniu skurczów
 • Usuwaniu z chorej tkanki szkodliwych substancji tj. zwapniałe złogi, kwas mlekowy
 • Zwiększeniu produkcji kolagenu niezbędnego do odbudowy uszkodzonych tkanek

Terapia falami uderzeniowymi – na co pomaga?

 • Ból pięty (zapalenie powięzi podeszwowej stopy, ostrogi piętowe)
 • Ból ścięgna Achillesa
 • Ból ścięgien rzepki (kolano skoczka)
 • Zespół mięśnia piszczelowego przedniego
 • Ból w okolicy bioder
 • Ból barków
 • Łokieć tenisisty, łokieć golfisty (zapalenie nadkłykcia)

Za pomocą fal uderzeniowych oddziałuje się także na punkty spustowe – są to wrażliwe miejsca w mięśniach, które są bolesne pod wpływem ucisku i powodują ból promieniujący oraz inne objawy w obszarach ciała odległych od miejsca drażnienia.

Terapia falą uderzeniową przeprowadzana jest na podstawie skierowania od lekarza, który zaleca liczbę i częstotliwość zabiegów. Zwykle stosuje się od 3 do 5 zabiegów, w tygodniowych odstępach czasu. Wielu Pacjentów już po pierwszym zabiegu odczuwa ulgę w bólu i poprawę sprawności fizycznej.

GŁĘBOKA STYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZA W SCHORZENIACH UROGINEKOLOGICZNYCH

Wskazania:

 • nietrzymanie moczu
 • ostre/przewlekłe bóle uroginekologiczne
 • dysfunkcje seksualne
 • przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego
 • regeneracja poporodowa
 • wzmocnienie mięśni dna miednicy
 • rehabilitacja po prostatektomii

Zalety terapii:

 • szybki powrót do sprawności fizycznej
 • skuteczna i bezinwazyjna terapia
 • bezbolesne zabiegi
 • rewelacyjne efekty
 • zabiegi na miejsca niedostępne dla innych terapii

Cennik:
1 zabieg – 50,00 zł
 Pakiet Promocyjny, 12 zabiegów – 500,00 zł

GŁĘBOKA STYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZNA

Zabieg wykonywany jest przy użyciu pierwszego na rynku urządzenia magnetoterapeutycznego, za pomocą którego można uzyskać subiektywnie odczuwalną intensywność podczas stosowania, a także indukcję magnetyczną rzędu 2,5 tesli przy częstotliwości do 50 Hz.

Wysoko indukcyjny, głęboko penetrujący, pulsacyjny stymulator elektromagnetyczny SALUS-TALENT pozwala na miejscowe przyłożenie precyzyjnego pola elektromagnetycznego przenikającego warstwy odzieży, tkanek oraz kości, stymulując ściśle wyznaczony obszar w głębi ciała.

Ludzkie ciało stanowi dobry przewodnik dla pola magnetycznego. W momencie przyłożenia wysokoenergetycznego pulsacyjnego pola magnetycznego, tkanki organizmu są stymulowane w miarę penetracji tego pola w głąb organizmu. Pobudza to w następstwie komórki nerwowe, mięśnie oraz naczynia krwionośne. W przeciwieństwie do stymulacji elektrycznej działającej jedynie na powierzchni, stymulacja wywołana silnym polem magnetycznym przenika głęboko do wnętrza organizmu, pobudzając tkanki. Głębokość penetracji sięga do 10 cm.

Leczenie głęboką stymulacją elektromagnetyczną u pacjentów ze schorzeniami narządów ruchu daje bardzo szybkie działanie przeciwbólowe.

Główne obszary zastosowań:

 • Rehabilitacja
 • Medycyna sportowa
 • Neurologia
 • Ortopedia

Najczęstsze wskazania:

 • Schorzenia kręgosłupa:
 • ostry/przewlekły ból odcinka krzyżowo-lędźwiowego (lumbago),
 • rwa kulszowa (ischialgia),
 • spondyloza (zmiany zwyrodnieniowe kręgów).

Zaburzenia układu nerwowego:

 • uszkodzenie nerwów obwodowych.

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego:

 • zwyrodnienie stawów,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • ból odcinka szyjnego,
 • bark zamrożony (ograniczenie ruchów wskutek zmian zapalnych lub zwyrodnieniowych).

 Rehabilitacja sportowa.

 Osłabienie/zanik mięśni.

Zalecana ilość zabiegów: 5-10
Czas trwania 20 minut.

Zabiegi wykonuje mgr fizjoterapii Gabriela Lorkowska.
Jesteś zainteresowany kuracją, zastanawiasz się nad wskazaną ilością zabiegów w Twoim przypadku?
Skontaktuj się z nami 58 501 01 01 lub 58 501 01 00.

 Terapia radiofalowa ukierunkowana – przenosi fale o częstotliwości radiowej przez tkanki, tworząc ich selektywne przegrzanie. Efekty terapii w postaci natychmiastowej ulgi w bólu, rozluźnienia mięśniowego, zmniejszenia obrzęków oraz przyspieszenia regeneracji tkanek zostały potwierdzone naukowo.
Najczęstsze wskazania:
 • Ból odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Zespół bolesnego barku
 • Zespół ciasnoty podbarkowej
 • Ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
 • Regeneracja mięśnia trójgłowego łydki
 • Rozluźnienie mięśnia czworogłowego uda
 • Ból kości stępu
 • Ból mięśni
Rozluźnienie mięśni:
Precyzyjne działanie terapii na hipertoniczne włókna mięśniowe wywołuje ich natychmiastowe rozluźnienie.
Regeneracja tkanek:
Poprawa miejscowego metabolizmu tkankowego jest naturalnym i istotnym rezultatem terapii radiofalowej ukierunkowanej. Prowadzi do przyspieszenia regeneracji tkanek miękkich i szybszego usuwania produktów przemiany materii.
Redukcja obrzęków:
Ściany tętniczek są powiększone, a prekapilary rozluźnione dzięki czemu miejscowe ukrwienie jest większe. Prowadzi to do poprawy krążenia limfy, a następnie redukcji obrzęku.
Ulga w bólu:
Głównym efektem terapii jest działanie przeciwbólowe wynikające z rozluźnienia mięśniowego, redukcji obrzęku oraz regeneracji tkanek.
Zalecana ilość zabiegów 5-10
Czas trwania 20 minut.

Zabiegi wykonuje mgr fizjoterapii Gabriela Lorkowska.
Jesteś zainteresowany kuracją, zastanawiasz się nad wskazaną ilością zabiegów w Twoim przypadku?
Skontaktuj się z nami 58 501 01 01 lub 58 501 01 00.

Kinezjotaping to metoda terapeutyczna stosowana w fizjoterapii, medycynie sportowej oraz ortopedii. Inaczej nazywa się ją plastrowaniem dynamicznym. Polega na umieszczeniu specjalnego plastra  na ciele, w określonym miejscu i określoną techniką. Plastry nie ograniczają ruchów, a wartości ich masy i grubości są zbliżone do tych, które charakteryzują skórę. Struktura plastrów – falowana powierzchnia – zapewnia skórze oddychanie i jest odporna na działanie wody.

Ogólne zastosowanie kinezjotapingu:

• zespoły bólowe kręgosłupa
• korekcja wad postawy np. okrągłe plecy
• stany pourazowe mięśni i stawów
• zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia
• przyspieszenie wchłaniania krwiaka,wysięki
• rozluźnienie mięśni nadmiernie napiętych
• stymulacja mięśni osłabionych
• ochrona stawów
• działanie przeciwbólowe
• redukcja zapalenia
• zmniejszenie zastojów i obrzęków limfatycznych
• zwiększenie lub ograniczenie zakresy ruchu

Szczegółowe zastosowanie kinezjotapingu:

• uszkodzenie stawu łopatkowo-obojczykowegp
• uraz więzadła krzyżowego przedniego
• zapalenie ścięgna Achillesa
• zapalenia ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
• porażenie nerwu barkowego
• zespół cieśni nadgarstka
• zapalenie kaletki łokciowej
• paluch koślawy- haluksy
• zapalenie ścięgna rzepki
• ból w skoliozach
• zapalenie powięzi

Kinezjotaping jest bardzo skuteczny w walce z napięciem mięśni spowodowanym stresem.