Zapraszamy na bezpłatne badania słuchu w przychodni Medical w Suchym Dębie -16.08.2017 w godz. 9.00-15.00.
Badania wykonuje Audiofon – http://audiofon.com.pl/.