PRZEDMIOT PROJEKTU:

  1. Przebudowa (adaptacja) części stanu surowego budynku przychodni medycznej na Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Pszczółkach- adaptacja (przebudowa) stanu surowego części budynku przychodni zdrowia jest konieczna do uruchomienia ZOL-u dla pacjentów dorosłych, który musi spełniać warunki określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.X.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006 r., Nr 213,poz.1568).
  2. Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego – niezbędnych do prawidłowego wykonywania i świadczenia usługi opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla pacjentów.
  3. Przeprowadzenie 2 specjalistycznych szkoleń dla pracowników ZOL-u w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń i sprzętu niezbędnych w utrzymaniu wysokiej jakości metod diagnozowania i leczenia pacjentów.
  4. Utworzenie nowych i trwałych miejsc pracy.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem Projektu jest poprawa konkurencyjności Przedsiębiorstwa na rynku lokalnym (powiat gdański i tczewski) i regionalnym (województwo pomorskie) poprzez wprowadzenie na rynek nowej i specjalistycznej usługi medycznej związanej ze świadczeniami opiekunczo-pielegnacyjnymi dla pacjentów dorosłych (innowacyjność produktowa) w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym zlokalizowanym w miejscowości Pszczółki.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • wzrostu jakości świadczonych usług medycznych przez ZOZ MEDICAL Sp. z o.o.,
  • adaptacja (przebudowa) budynku pozostającego w stanie surowym na wysoko wyspecjalizowany Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Pszczółkach,
  • unowocześnienie (doposażenie) składników majątku trwałego o nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne niezbędne w procesie funkcjonowania Zakładu,
  • stworzenia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Pszczółkach na 22 miejsca lecznicze,
  • zwiększenie asortymentu świadczonych usług medycznych
  • oszczędności energii elektrycznej i surowców oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.

Okres realizacji projektu: od 20.03.2010 r. do 31.12.2011 r.
Wartość całkowita projektu: 2 725 578,74 PLN
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa: 720 000,00 PLN