ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogloszenie-o-wyborze-wykonawcy_czesc-I-i-II-dot.-zapytania-ofertowego-nr-1_RPOWP2014-2020_2016 Informacja-na-temat-zlozonych-ofert-do-zapytania-ofertowego-nr-1_RPOWP-2014-2020_2016_30-12-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego dla ZOZ MEDICAL Sp. z o. o. Zmiany-tresci-w-ogloszeniu-zapytania-ofertowego-nr-1_RPOWP-2014-2020_2016_13-12-2016 ZALACZNIK-NR-2.1-Opis-przedmiotu-zamowienia---czesc-I--TK_zmiana-13-12-2016 ZALACZNIK-NR-2.2-Opis-przedmiotu-zamowienia---czesc-II--MR-zmiana-13-12-2016 Aktualizacja załącznika nr 2.2 Opis przedmiotu zamówienia – część II – MR –

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na zakup sprzętu medycznego do Ośrodka Zdrowia w Turze w ramach projektu pn. „Przebudowa oraz doposażenie Ośrodka Zdrowia w miejscowości Turze celem poprawy dostępu i jakości podstawowych usług medycznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu medycznego do Ośrodka Zdrowia w Turze. Zapytanie_ofertowe_zakup_sprzetu_medycznego_WP_10-12-2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu medycznego do Ośrodka Zdrowia w Turze. Zapytanie_ofertowe_zakup_sprzetu_medycznego_AparatEKG_Turze_Medical_9_2RPOWP  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Przebudowa oraz doposażenie Ośrodka Zdrowia w miejscowości Turze celem poprawy dostępu i jakości podstawowych usług medycznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pszczółkach. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_komputer_ZOL_2-04-2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane i nadzór inwestorski dot. Ośrodka Zdrowia w Turze. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_roboty budowlane  

Zmiana do zapytania ofertowego

Zmiana do zapytania ofertowego na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pszczółkach. Zmiana_zapytania_ofertowego_zakup_komputer_ZOLMEDICAL_1_1_2RPOWP  

Facebook
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Instagram