w sprawie realizacji zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą ‘Przebudowa (adaptacja) części stanu surowego budynku przychodni medycznej na Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pszczółkach’.

Protokol_otwarcia_ofert_ZOL_12052010