PRZEDMIOT PROJEKTU:

1. Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Turze;

2. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do diagnostyki, który bedzie wykorzystywany do badań medycznych;

3. Przeprowadzenie szkolenia dot. podniesienia kwalifikacji w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego dla 3 pracowników Ośrodka;

4. Przeprowadzenie akcji promocyjnej polegającej na udzielaniu bezpłatnych konsultacji lekarskich dla mieszkańców miejscowości Turze i gminy Tczew.

Do głównych efektów realizacji projektu należeć będzie:

1. Podniesienie standardów i jakości usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów gminy Tczew w powiecie tczewski,

2. Zwiększenie działań profilaktycznych i diagnostycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w gminie Tczew i powiecie tczewskim.

Projekt zostanie zrealizowany do 30 czerwca 2013 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.2 ‘Lokalna infrastruktura zdrowia’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.