Zespół Opieki Zdrowotnej MEDICAL Sp. z o.o.
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

Budowy windy i platformy osobowej przyściennej w Ośrodku Zdrowia w Miłobądzu.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 12 maja 2010 roku do godziny 10:00.