Zespół Opieki Zdrowotnej MEDICAL Sp. z o.o. ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowy windy i platformy osobowej przyściennej w Ośrodku Zdrowia w Miłobądzu Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 12 maja 2010 roku do godziny 10:00.