Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pszczółkach.

Zapytanie_ofertowe_zakup_komputer_ZOL_MEDICAL_1.1.2_RPO_WP