Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Przebudowa oraz doposażenie Ośrodka Zdrowia w miejscowości Turze celem poprawy dostępu i jakości podstawowych usług medycznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Zapytanie_ofertowe_nadzor_inwestorski_9lipca2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-nadzor inwestorski II