Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz szkoleń do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach.

Zapytanie_ofertowe_ZOL_MEDICAL112RPOWP