Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz szkoleń do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pszczółkach.

Zawiadomienie_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ZOL_29-02-2012