Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane i nadzór inwestorski dot. Ośrodka Zdrowia w Turze.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_roboty budowlane