Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pszczółkach.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_komputer_ZOL_2-04-2012