W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
‘Budowy windy i platformy osobowej przyściennej w Ośrodku Zdrowia w Miłobądzu’.

Zawiadomienie_Milobadz (1)