Na zakup sprzętu medycznego do Ośrodka Zdrowia w Turze w ramach projektu pn. „Przebudowa oraz doposażenie Ośrodka Zdrowia w miejscowości Turze celem poprawy dostępu i jakości podstawowych usług medycznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Zawiadomienie_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_sprzet_medyczny