W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane ‘Budowy windy i platformy osobowej przyściennej w Ośrodku Zdrowia w Miłobądzu’

Pełny tekst zawiadomienia