Nowoczesna rehabilitacja

SKUPIONA FALA UDERZENIOWA oparta jest na opatentowanej technologii elektroakustycznej. Wewnątrz aplikatora istnieje kompleks składający się z pojedynczego kryształu piezoelektrycznego i soczewki elektroakustycznej. Urządzenie wytwarza wysokie napięcie, które deformuje kryształ i wytwarza akustyczną falę uderzeniową. Następnie fala jest kształtowana w sposób skupiony i wprowadzana jest do ciała pacjenta.

REGENERACJA USZKODZONYCH TKANEKPobudzenie uszkodzonej tkanki uwalnia czynniki wzrostu odpowiedzialne za regenerację. W oparciu o tę zasadę TERAPIA FALAMI UDERZENIOWYMI może być wykorzystana do:

  • wywołania neowaskularyzacji i poprawy ukrwienia w uszkodzonej tkance
  • wywołania proliferacji fibroblastów i zwiększenia syntezy kolagenu w celu przyspieszenia regeneracji ścięgien
  • uwolnienia białka morfogenetycznego kości (BMP) w celu różnicowania komórek mezenchymalnych i osteogenezy w zrostach kostnych
  • stymulacji wzrostu nowych naczyń limfatycznych, które pomagają w reabsorbcji wapnia w tkance