PROGRAMY ZDROWOTNE

Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego.

Cele Programu:

 • zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a),
 • zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),
 • obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego,
 • obniżenie umieralności na raka jelita grubego,
 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).

Opis Programu:

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, lub samodzielnie zgłoszą się do ośrodka.

Populacja badana:

Wskazania do badania przesiewowej kolonoskopii to:

Osiągnięcie 50 roku życia przez osobę bez obciążającego wywiadu rodzinnego – badanie raz na 10 lat, do 65 roku życia;

W przypadku obciążającego wywiadu rodzinnego wskazania do kolonoskopii są następujące:

 • jeden krewny 1. stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego >=60 roku życia – kolonoskopia co 10 lat, ale od 40. roku życia,
 • dwóch lub więcej krewnych 1 stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego >=60. roku życia lub jeden krewny 1. stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego < 60. roku życia – kolonoskopia co 10 lat od 40. roku życia lub 10 lat wcześniej niż postawienie diagnozy raka jelita grubego u najmłodszego krewnego,
 • wywiad w kierunku HNPCC (dziedziczny rak jelita grubego bez polipowatości) – od 20-25 roku życia pełna kolonoskopia ( z usunięciem polipów) co 1-2 lata, ponadto od 30. roku życia gastroskopia co 2 lata, u kobiet coroczne badanie przesiewowe pod katem raka trzonu macicy począwszy od 25.-35. roku życia,
 • wywiad w kierunku FAP (rodzinna polipowatość gruczolakowa) – badanie genetyczne i kolonoskopia co 12 m-cy od 12.-15. roku życia,
 • u chorych ze schorzeniami zapalnymi jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) kolonoskopia (z losowym pobraniem wycinków) co 1-2 lata; badania należy rozpocząć po 8 latach trwania choroby przy zajęciu całego jelita lub po 15 latach, jeżeli schorzenie dotyczy lewej połowy okrężnicy.

Kryteria wyłączenia:

 • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
 • kolonoskopia w ostatnich 10 latach

Zapisy pod numerem +48 600 430 493

mailem kolonoskopia.medical@gmail.com

oraz w Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznym ul.Wojska Polskiego 5A, Tczew