PROGRAMY ZDROWOTNE

Przystanek Mama jest projektem mającym na celu zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej oraz wzrost wczesnego wykrywania depresji poporodowej u kobiet.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej oraz wzrost wczesnego wykrywania depresji poporodowej u kobiet, poprzez realizację Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej na terenie trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Cele szczegółowe Projektu:
-zwiększenie wiedzy o profilaktyce depresji poporodowej wśród pracowników medycznych ze szczególnym uwzględnieniem położnych, pielęgniarek i lekarzy (POZ) oraz personelu medycznego szpitali biorących udział w Projekcie,
-zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości grupy docelowej ( kobiet) projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów depresji poporodowej
-zwiększenie dostępu do specjalistów (psychologów) i badań przesiewowych
-zwiększenie świadomości i profilaktyki, w kierunku stwarzania warunków dla określonych zachowań (środki profilaktyczne, konsultacje psychologiczne) wśród osób w wieku aktywności zawodowej.
Kluczowym elementem projektu jest wczesne rozpoznanie depresji poporodowej dzięki udziałowi w Projekcie, u przynajmniej 15 % kobiet. W ramach projektu zakłada się, iż zostanie wypełnionych 360 000 formularzy Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej przez kobiety w okresie poporodowym oraz zostanie przeprowadzonych 2250 konsultacji psychologicznych dla 750 kobiet (dla każdej maksymalnie 3) z terenu województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.

Zapraszamy do śledzenia

https://przystanekmama.copernicus.gda.pl/

https://www.instagram.com/przystanek_mama/

https://www.facebook.com/PrzystanekMAMA/