Regionalny program polityki zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka – 2019

Seniorze, zaszczep się bezpłatnie przeciwko pneumokokom!

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 65 lat, zameldowane na terenie powiatu tczewskiego, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka  – grupa ryzyka w Programie oznacza grupę chorób: przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych.

Kryteria włączenia pacjentów do programu:

  • Pacjenci w wieku od 65 roku życia;
  • Zameldowani na terenie powiatu tczewskiego;
  • Pacjent znajdujący się w grupie ryzyka;
  • Zakwalifikowanie pacjenta do szczepienia przez lekarza;

Kryterium wykluczające:

  • przeciwwskazania lekarskie do wykonania szczepienia

Pacjent  zgłaszający się na szczepienie zobowiązany będzie do przedstawienia:

  • dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek oraz poświadczenia miejsca zameldowania;
  • zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka lub inną dokumentację na podstawie której będzie można potwierdzić przynależność do grupy ryzyka;

Uwaga:
W przypadku nieskutecznej rekrutacji uczestników do udziału w Programie we wskazanej grupie ryzyka, możliwe jest włączenie do programu osób w wieku 65+ z innych grup ryzyka, dla których szczepienia przeciw pneumokokom są zalecane!

Rejestracja:
Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr telefonu: 58 501 01 01, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-20:00